Περιβάλλον, προοπτικές και βιωσιμότητα

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αφορούν την αυξημένη ανάγκη για τροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, η ζήτηση λιπασμάτων είναι μεγαλύτερη από ποτέ, με τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο να καλούνται να αυξήσουν την παραγωγικότητα της γης τους

Περιβάλλον και προοπτικές

Είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, είτε για την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, είτε για την έλλειψη πόρων, το μέλλον μας είναι σίγουρα γεμάτο προκλήσεις και προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες. Είμαστε βέβαιοι ότι η σημασία της γεωργίας θα βρεθεί στο επίκεντρο τα επόμενα χρόνια. Νέες τεχνολογίες εμφανίζονται συνεχώς και όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν και πάλι να εισέλθουν στα “πράσινα” επαγγέλματα. Η αγροτική βιομηχανία γίνεται μια βασική βιομηχανία για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προκλήσεων, έτσι ώστε και οι μελλοντικές γενιές να είναι σε θέση να ευημερούν, ζώντας παράλληλα, σε αρμονία με τη φύση.

Βιωσιμότητα

Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί από 6,7 δισ. που είναι σήμερα, σε 9,2 δισ.. Επιπλέον, θα υπάρξουν αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, μεγαλύτερη ζήτηση για βιοενέργεια και εξαιρετικά περιορισμένη προσφορά βασικών τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Τα επόμενα χρόνια, όλα αυτά θα σημάνουν ότι η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα θα αυξάνεται συνεχώς.

Η καλλιεργούμενη έκταση αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν μπορεί να αυξηθεί άπειρα. Συνεπώς η ζητούμενη αύξηση των γεωργικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα, μόνο με την εντατικότερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων.

Σε αυτό το σημείο η EuroChem μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά με τα λιπάσματά της, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις διαφορετικών καλλιεργειών και περιοχών ανά τον κόσμο.