Ανώτερη ποιότητα – το χαρακτηριστικό όλων των προϊόντων μας

Η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, η ξεχωριστή ομοιομορφία των κόκκων και τα πιστοποιημένα πρότυπα αποθήκευσης, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.

Υψηλές απαιτήσεις

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, επιβάλλουμε υψηλές απαιτήσεις τόσο σε εμάς τους ίδιους αλλά και στους προμηθευτές μας, με σκοπό την διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας. Χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές που μας δίδονται, εξασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο ότι τα λιπάσματα της EuroChem παράγονται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται και διατίθενται στην αγορά με ασφαλή τρόπο, με απώτερο στόχο τη μείωση των κινδύνων και επιδράσεων στο περιβάλλον.