Υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της EuroChem αποτελούνται από μία πλήρη γκάμα προϊόντων που καθιστούν ακόμα πιο αποτελεσματική τη θρέψη μέσω υδρολίπανση ή/και διαφυλλικών ψεκασμών. Σε περιόδους έλλειψης νερού και αυξανόμενων απαιτήσεων της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, η χρήση υδατοδιαλυτών λιπασμάτων έχει μεγάλη σημασία, καθώς παρέχει σημαντική εξοικονόμηση νερού χωρίς να μειώνει τις λιπασματικές μονάδες που προσλαμβάνονται από την καλλιέργεια. Η ολοκληρωμένη αυτή θρέψη, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας αλλά και της ποιότητας της παραγωγής.

image description