Απλά λιπάσματα

Η εφαρμογή λιπασμάτων εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο έδαφος αλλά και τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. Τα απλά λιπάσματα της EuroChem, καλύπτουν τις ανάγκες της καλλιέργειας ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

 

image description