Πρώτες ύλες

Οι υδατοδιαλυτές πρώτες ύλες της EuroChem παράγονται κάτω από υψηλής ποιότητας παραγωγικά κριτήρια, τα οποία εγγυώνται την ταχεία και πλήρη διάλυση στο νερό, με τελικό αποτέλεσμα την άμεση απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια. Το νιτρικό κάλιο (NOP), το φωσφορικό μονοαμμώνιο (MAP), η φωσφορική ουρία (UP), το νιτρικό ασβέστιο (CN) και το θειικό κάλιο (SOP) περιλαμβάνονται στη γκάμα των πρώτων υλών της εταιρείας μας και προσφέρουν λύση για τις εκάστοτε ανάγκες.

image description