Βιοδιεγέρτες

Τα CRENEL® αποτελούν βιοδιεγέρτες υψηλής ποιότητας, δοκιμασμένα επί σειρά ετών σε συνθήκες αγρού. Η αποτελεσματικότητα των CRENEL® βασίζεται στην παρουσία εδαφικών μικροοργανισμών και/ή αμινοξέων, τα οποία συμβάλουν στη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών άρα και στη υψηλότερη απόδοση των καλλιεργειών.

image description