image description

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια της βασικής λίπανσης στην καλλιέργεια της ελιάς;

Η βασική λίπανση της ελιάς, δηλαδή η λίπανση που ξεκινά το φθινόπωρο και πραγματοποιείται έως το τέλος χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν η καλλιέργεια μας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαθέτει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για τη σωστή ανάπτυξή της, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα άκρως επιτυχημένο αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας.

Πολλοί καλλιεργητές όμως, φαίνεται πως δυσκολεύονται να φτάσουν την καλλιέργεια του ελαιώνα τους στο 100% των δυνατοτήτων του. Πού μπορεί να κάνουν λάθος και τι κανόνες λίπανσης θα πρέπει να ακολουθήσουν;

Γιατί είναι σημαντική η βασική λίπανση της ελιάς;
Εάν κατά τη διάρκεια της βασική λίπανσης γίνουν λάθη, είναι σίγουρο πως θα τα βρείτε μπροστά σας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις δε θα είναι εύκολο να διορθωθούν.

Η ελιά αποτελεί το πιο γνωστό δέντρο της χώρας μας. Έχει την ικανότητα να ευδοκιμεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών: από τα βαθιά, γόνιμα, αρδευόμενα, πεδινά εδάφη έως τα πτωχά, αβαθή και ξηρά εδάφη των ημιορεινών περιοχών. Γι’ αυτό και μπορούμε να τη δούμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Το ριζικό της σύστημα εκμεταλλεύεται άριστα τα θρεπτικά στοιχεία και την εδαφική υγρασία αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δένδρων στην ξηρασία. Η φθινοπωρο-χειμερινή λίπανση της ελιάς είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή την περίοδο θα πρέπει η ελιά να έχει στη διάθεσή της όλα τα θρεπτικά στοιχεία και ειδικότερα το άζωτο που είναι απαραίτητο για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και την έναρξη της βλάστησης. Η βασική λίπανση είναι η περίοδος που γίνονται οι περισσότερες προσθήκες θρεπτικών στοιχείων στον ελαιώνα.

Ποια θρεπτικά στοιχεία χρειάζεται περισσότερο η ελιά;
Είναι γνωστό πως οι ελλείψεις που εμφανίζονται συχνότερα στους ελαιώνες αφορούν τα στοιχεία άζωτο, κάλιο και βόριο, ενώ το στοιχείο που διαπιστώνεται συχνότερα σε περίσσεια είναι ο φώσφορος.
Το άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο της ελιάς, καθώς επηρεάζει άμεσα την βλάστηση και την παραγωγή. Με ιδιότητες όπως αύξηση του αριθμού και του βάρους των καρπών, ενίσχυση της ανάπτυξης της ανοιξιάτικης βλάστησης, μείωση της παρενιαυτοφορίας και βελτίωση της καρπόδεσης, αποτελεί σίγουρα το πιο βασικό θρεπτικό στοιχείο. Επίσης, το κάλιο είναι ένα αναντικατάστατο στοιχείο για την ελιά, καθώς η ανεπάρκειά του μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι. Το κάλιο αποτελεί βασικό συντελεστή για την αντοχή του δένδρου στον παγετό, την ξηρασία, σε εχθρούς, ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τέλος, το βόριο σχετίζεται άμεσα με τη γονιμότητα του ελαιώνα και είναι το σημαντικότερο ιχνοστοιχείο στο ελαιόδεντρο. Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει τροφοπενία της ελιάς και ως εκ τούτου προβλήματα μειωμένης καρποφορίας.

Ποιοι είναι οι κανόνες για τη σωστή βασική λίπανση του ελαιώνα;
Σίγουρα οι περισσότεροι ελαιοκαλλιεργητές είναι πλήρως κατατοπισμένοι στο τι κανόνες πρέπει να ακολουθούν. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι να μην είναι ιδιαιτέρως γνωστοί ή να εφαρμόζονται τη λάθος χρονική στιγμή. Ποιοι είναι λοιπόν οι κανόνες για τη βασική λίπανση της ελιάς;
• Το κάλιο και/ή ο φώσφορος είναι καλό να εφαρμόζονται στην αρχή της περιόδου των βροχοπτώσεων.
• Τα σύνθετα λιπάσματα, η κοπριά και/ή τα οργανικά λιπάσματα καθώς και τα εδαφοβελτιωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το φθινόπωρο ή το χειμώνα για να γίνεται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση τους από την καλλιέργεια.
• Το βόριο πρέπει να εφαρμόζεται μετά το μέσο περίπου της περιόδου των βροχοπτώσεων.
• Η εφαρμογή του αζώτου πρέπει να γίνεται προς το τέλος της περιόδου των βροχοπτώσεων ώστε να αποφεύγεται η έκπλυση του.
• Δεν εφαρμόζουμε τα κλασικά (μη παρεμποδισμένα) αμμωνιακά λιπάσματα αν δεν αναμένεται άμεσα βροχόπτωση.
• Τα αζωτούχα λιπάσματα σε αμμωνιακή μορφή εφαρμόζονται αφήνοντας ένα διάστημα περίπου 3-4 εβδομάδων πριν το αναμενόμενο τέλος των βροχοπτώσεων ή την έναρξη της ενεργοποίησης των δένδρων.
• Τα αζωτούχα λιπάσματα σε νιτρική μορφή λόγω της άμεσης αξιοποίησης από την καλλιέργεια προτείνετε να εφαρμόζονται ακόμα και στις αρχές της άνοιξης.
• Σε εδάφη με χαμηλό pH και με μικρά ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου δεν εφαρμόζουμε λιπάσματα που συμβάλλουν στη μείωση του pH.
• Σε εδάφη με αυξημένη αλατότητα καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση λιπασμάτων που περιέχουν χλώριο.
• Σε ελαιώνες με υψηλή διαθεσιμότητα φωσφόρου στο έδαφος και περίσσεια φωσφόρου στα φύλλα, η χρήση σύνθετων λιπασμάτων που περιέχουν το συγκεκριμένο στοιχείο δεν επιφέρει ουσιαστικά οφέλη.
• Η διασπορά των λιπάσματα πρέπει να γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια της καλλιεργούμενης έκτασης ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εκμετάλλευση τους.
• Τα ευδιάλυτα λιπάσματα προτείνεται να εφαρμόζονται επιφανειακά.

Γιατί τα λιπάσματα της EuroChem είναι ιδανικά για τη λίπανση της ελιάς;
Για να επιτευχθεί η άριστη ανάπτυξη και η μέγιστη παραγωγικότητα των δένδρων είναι σημαντική η προσθήκη όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων στην ιδανική ποσότητα και αναλογία. Η EuroChem αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανόργανων λιπασμάτων και ταυτόχρονα μία από τις ελάχιστες που παράγουν και τα 3 κύρια θρεπτικά στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο.
Τα προϊόντα της αποτελούν την ιδανική λύση για την καλλιέργεια της ελιάς, καθώς ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και τα στάδια της καλλιέργειας. Η σειρά ENTEC® χαρακτηρίζεται από λιπάσματα με αναστολέα νιτροποίησης, που αυξάνουν το χρόνο παραμονής του αμμωνιακού αζώτου έως και 10 εβδομάδες εξασφαλίζοντας την άριστη αξιοποίηση αυτού, ενώ η σειρά UTEC® διαθέτει αναστολέα ουρεάσης για υψηλότερη απόδοση του αζώτου χωρίς απώλειες. Τέλος, με τη χρήση των προϊόντων Nitrophoska®, μπορείτε να έχετε υψηλής ποιότητας λιπάσματα με όλα τα θρεπτικά στοιχεία στον ίδιο κόκκο για άριστη και ισοκατανεμημένη λίπανση του χωραφιού.
Τα λιπάσματα της EuroChem εγγυώνται την άριστη τροφοδοσία των δένδρων με άζωτο σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αποτρέπουν τις απώλειες του και επιμηκύνουν τον χρόνο παραμονής του στο έδαφος. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις της ελιάς, επιτυγχάνοντας την άριστη τροφοδοσία των δένδρων σε όλα τα κρίσιμα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης και της καρποφορίας, ενώ παρέχουν σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή όλα τα μακροθρεπτικά καθώς και τα σπουδαιότερα μικροθρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στα ελαιόδεντρα.

Share this post
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες