image description

Πυρηνόκαρπα: Η λίπανση και τι πρέπει να προσέχουμε

Τα πυρηνόκαρπα αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια φυλλοβόλων δέντρων. Στην συγκεκριμένη κατηγορία κατατάσσονται αρκετοί αγαπημένοι καρποί, όπως το ροδάκινο, το βερίκοκο, το κεράσι, τα νεκταρίνια, τα δαμάσκηνα αλλά ακόμα και τα αμύγδαλα. Η καλλιέργεια τους απαιτεί ένα ισορροπημένο πρόγραμμα θρέψης, έτσι ώστε τα δέντρα να λαμβάνουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται.

Τι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε και πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση και να βελτιώσουμε την ποιότητα της καλλιέργειας, με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον;

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας;

Τα πυρηνόκαρπα αναπτύσσονται καλύτερα σε περιοχές όπου αν και ο χειμώνας πρέπει να είναι κρύος, το καλοκαίρι πρέπει να είναι ζεστό και ξηρό. Το έδαφος πρέπει να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και με ουδέτερο έως ελαφρώς όξινο pH.

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης καλλιέργειας πυρηνόκαρπων είναι η σωστή άδρευση. Η άδρευση παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη σωστή ανάπτυξη του δέντρου, όσο και του καρπού. Επίσης, αποτελεί τον παράγοντα που συμβάλει στη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών του επόμενου έτους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή λοιπόν στο πότισμα, αφού με εξαίρεση την αμυγδαλιά, η οποία είναι περισσότερο ανθεκτική στην έλλειψη νερού, η υπόλοιπες καλλιέργειες πυρηνόκαρπων πρέπει να έχουν επαρκείς ποσότητες νερού, χωρίς όμως υπερβολές. Εάν το νερό λιμνάζει γύρω από τις ρίζες του δέντρου υπάρχει περίπτωση να προκληθεί ανοξία στο ριζικό σύστημα και κίνδυνος έλλειψης σιδήρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επαρκής άδρευση των πυρηνόκαρπων είναι αναγκαία τόσο κατά το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης των καρπών, όσο και μετά την συγκομιδή. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη μία οι καρποι χρειάζονται νερό για να αυξηθεί η σάρκα τους, και από την άλλη επειδή η περίοδος μετά την συγκομιδή είναι η χρονική στιγμή όπου το δέντρο αρχίζει να διαφοροποιεί τους οφθαλμούς για την καρποφορία του επόμενου έτους.
Τέλος, ένας ακόμα βασικός παράγοντας επιτυχίας μιας καλλιέργειας πυρηνόκαρπων είναι η σωστή λίπανση. Ποια είναι λοιπόν τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται;

Ποια θρεπτικά στοιχεία χρειάζονται περισσότερο τα πυρηνόκαρπα;

Ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία μιας καλλιέργειας πυρηνόκαπρων είναι το άζωτο. Είναι απολύτως βασικό να υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες και να είναι πάντα διαθέσιμο σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού, και ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης αυτού.

Η σειρά ENTEC® της EuroChem χαρακτηρίζεται από λιπάσματα με αναστολέα νιτροποίησης, που αυξάνουν το χρόνο παραμονής του αμμωνιακού αζώτου έως και 10 εβδομάδες, εξασφαλίζοντας την άριστη αξιοποίηση αυτού, ενώ η σειρά των λιπασμάτων ουρίας UTEC® διαθέτουν αναστολέα ουρεάσης για υψηλότερη απόδοση του αζώτου χωρίς απώλειες.

Οι δύο αυτές σειρές λιπασμάτων αποτελούν την ιδανική λύση για την παροχή αζώτου στα πυρηνόκαρπα σας. Επιστημονικές μελέτες βεβαιώνουν ότι η ροδακινιά απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου από τα υπόλοιπα.

Ένα ακόμη θρεπτικό στοιχείο που είναι απαραίτητο και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, είναι το κάλιο καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της υδατικής ισορροπίας των δένδρων αλλά και συμβάλει τα μέγιστα στην ποιότητα των καρπών επιδρώντας στη παραγωγή σακχάρων. Σημαντική είναι και η παρουσία του ασβεστίου αφού αποτελεί απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τη σταθερότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων του καρπού. Ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το βόριο ενισχύουν τη φωτοσύνθεση και επιτυγχάνουν την καλή άνθηση, επικονίαση και καρπόδεση.

Η σειρά Nitrophoska®, χαρακτηρίζεται από προϊόντα που διαθέτουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία στον ίδιο κόκκο για άριστη και ισοκατανεμημένη λίπανση του χωραφιού και παρέχει σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή όλα τα μακροθρεπτικά καθώς και τα σπουδαιότερα μικροθρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στα πυρηνόκαρπα.

Τα προϊόντα της EuroChem αποτελούν την ιδανική λύση για την καλλιέργεια πυρηνόκαρπων, καθώς ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και τα στάδια της καλλιέργειας. Η EuroChem αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανόργανων λιπασμάτων και ταυτόχρονα μία από τις ελάχιστες που παράγουν και τα 3 κύρια θρεπτικά στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο και τα λιπάσματα της εγγυώνται την άριστη τροφοδοσία των δένδρων με άζωτο σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αποτρέπουν τις απώλειες του και επιμηκύνουν τον χρόνο παραμονής του στο έδαφος διαθέσιμο για την καλλιέργεια.

Share this post
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες