image description

Λιπάσματα | Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χρήση τους;

Σκοπός της λίπανσης είναι η βελτίωση της θρέψης των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας της παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη φύλαξη ή κατά τη χρήση των λιπασμάτων, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπό στην αποδοτικότητα τους. Πώς επιτυγχάνεται λοιπόν η σωστή εφαρμογή τους;

Τα λιπάσματα, αν και από την παραγωγή τους κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ασφαλή και να επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και απόδοση των καλλιεργειών, μπορεί να μην έχουν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος κατά τη μεταφορά, τη φύλαξη ή τη χρήση τους.
Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λιπάσματα που έχουμε προμηθευτεί βρίσκονται στη σωστή κατάσταση και τι πρέπει να προσέχουμε;

Η σημασία της διατήρησης της ακεραιότητας των προϊόντων της EuroChem

Σε ένα περιβάλλον όπου οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται, η EuroChem είναι δίπλα στους παραγωγούς που χρειάζονται τη βοήθεια των προϊόντων της. Όμως, επειδή η αποτελεσματικότητα αυτών των λιπασμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα, τη φυσική κατάσταση και τις χημικές τους ιδιότητες, η διατήρηση της ακεραιότητάς τους σε κάθε στάδιο της πορείας, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της απόδοσή τους.

Όσον αφορά την ασφάλεια σχετικά με τα λιπάσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ουσίες που περιλαμβάνονται, δεν χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Παρ’ όλα αυτά, κάποια συγκεκριμένα λιπάσματα που περιέχουν νιτρικά, είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα (επιβλαβή). Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ακόμα και λιπάσματα που δεν είναι καταχωρημένα ως επικίνδυνα, μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν βλάβες. Για παράδειγμα κάποια ιχνοστοιχεία μπορεί να προκαλέσουν τοξικότητα. Είναι επομένως καλή πρακτική να γνωρίζετε τυχόν δυνητικά επικίνδυνες ιδιότητες και να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, ανεξάρτητα από την ταξινόμηση ενός προϊόντος.
Επίσης, η ποιότητα των προϊόντων επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητά τους. Τα λιπάσματα γενικά κατασκευάζονται με τη μορφή κόκκων, που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανάμειξη και εξάπλωσή τους. Διατίθενται όμως επίσης, ως σκόνες για διάλυση ή σε έτοιμη προς χρήση υγρή μορφή.

Τα πρότυπα παραγωγής και οι διαδικασίες ελέγχου της EuroChem, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Ωστόσο, το ταξίδι από την τοποθεσία παραγωγής, στον παραγωγό, περιλαμβάνει πολλά στάδια, καθένα από τα οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος που τελικά πέφτει στο χωράφι. Κατά το χειρισμό και την αποθήκευση λιπασμάτων, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι το σημείο χρήσης: δηλαδή, χωρίς λήψη υγρασίας, περιεκτικότητα σκόνης, δημιουργία σφιξίματος (κέικ) ή μόλυνση. Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή θρεπτικών ουσιών, είναι επίσης σημαντικό τα προϊόντα ανάμειξης να μη διαχωρίζονται σε κανένα στάδιο. Αυτό ισχύει επίσης για πηγές θρεπτικών μικροστοιχείων.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν τα λιπάσματα;

Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι:
• Η μόλυνση με ξένες ύλες και άλλους τύπους λιπασμάτων.
• Οι ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. υψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας κ.α.)
• Κάποιο φυσικό φαινόμενο που μπορεί να επιδράσει στις φυσικές ή/και στις χημικές ιδιότητες του λιπάσματος.
• Η έκθεση σε ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις (π.χ. νερό, μη συμβατά υλικά κ.α.)

Τι μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων σας;

Είναι αρκετά εύκολο να ελέγξετε την ποιότητα των λιπασμάτων αρκεί να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες. Ανάμεσα σε αυτά που μπορείτε να κάνετε είναι:
• Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα του προϊόντος που διαχειρίζεστε και αποθηκεύετε όπου είναι δυνατόν.
• Δημιουργήστε ένα σαφές «μονοπάτι» σε έντυπη μορφή, για κάθε προϊόν και τις ενέργειες που κάνατε για αυτό και διατηρήστε το διαθέσιμο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις απαιτήσεις αποθήκευσης και χειρισμού που αποτυπώνονται στα σακιά ή καθορίζονται στα συνοδευτικά έγγραφα, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας. Δώστε προτεραιότητα στις απαιτήσεις αυτές.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE) και διασφαλίστε καλές συνθήκες υγιεινής.
• Διατηρείτε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τον εξοπλισμό καθαρό, στεγνό και σε καλή κατάσταση. Πραγματοποιήστε τακτικούς ελέγχους (ιδανικά καθημερινά) και λάβετε άμεσα διορθωτικά μέτρα, όπου απαιτείται.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εκρηκτικά για να σπάσετε τα σφιγμένα λιπάσματα. Χρησιμοποιήστε μόνο μηχανικά μέσα.
• Όλοι οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες, οι συνεργάτες ή οι εργολάβοι, πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και τις πληροφορίες ασφάλειας που σχετίζονται με ένα χώρο αποθήκευσης ή μία ενέργεια που αφορά λίπασμα.
• Αποτρέψτε τη μόλυνση από κάθε είδους ξένη ύλη, και ιδιαίτερα αν πρόκειται για εύφλεκτο υλικό, στοιχειακό θείο, φυτοπροστατευτικά (π.χ. ζιζανιοκτόνα), οργανικά υλικά, έλαια, γράσα, οξέα και αλκάλια.
• Διατηρείστε τα λιπάσματα σε ένα στεγνό και καθαρό περιβάλλον, μακριά από συνθήκες υγρασίας.
• Αποτρέψτε την πιθανή κακή χρήση λιπασμάτων αναφέροντας οποιοδήποτε σημάδι κλοπής, απόπειρας κλοπής ή παραβίασης του αποθηκευτικού χώρου στην αστυνομία.

Δείτε εδώ το φυλλάδιο με τις αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χρήση των λιπασμάτων σας!
2021_Οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των ανόργανων λιπασμάτων_single page web

Share this post
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες