image description

Γιατί είναι σημαντικά το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο για μια επιτυχημένη καλλιέργεια;

Ποια στοιχεία συντελούν, έτσι ώστε να έχουμε μία καλλιέργεια ισορροπημένη σε θρεπτικά στοιχεία; Από την ώρα της σποράς, μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής, η ισορροπημένη θρέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση των καλλιεργειών.

Ποια είναι τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για μια υγιή ανάπτυξη; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη σημασία του αζώτου, του φωσφόρου και του καλίου για μια επιτυχημένη καλλιέργεια;

Ποια είναι τα μακροθρεπτικά στοιχεία;
Μακροθρεπτικά ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία σε μεγάλες ποσότητες ενώ στον αντίποδα είναι τα μικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία. Τα μακροθρεπτικά στοιχεία χωρίζονται σε κύρια και δευτερεύοντα. Τα κύρια μακροθρεπτικά για τα οποία θα κάνουμε και λόγο στο σημερινό μας άρθρο είναι το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (P) και το κάλιο (K). Τα δευτερεύοντα μακροθρεπτικά είναι το ασβέστιο (Ca), το μαγνήσιο (Mg) και το θείο (S).

Τα μακροθρεπτικά στοιχεία είναι οι θρεπτικές ουσίες που συντελούν στο να έχουμε μια ισορροπημένη και κατ’ επέκταση υγιή και ολοκληρωμένη καλλιέργεια. Τα φυτά τα έχουν ανάγκη σε μεγάλες ποσότητες, καθώς μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ανάπτυξή τους.

Εάν μία καλλιέργεια υστερεί έστω και σε ένα από αυτά τα θρεπτικά πρωτεύοντα μακροστοιχεία, παρόλο που τα υπόλοιπα μπορεί να παρέχονται σε επάρκεια, η παραγωγή θα επηρεαστεί αρνητικά. Η ιδανική απόδοση της καλλιέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία αυτών των θρεπτικών στοιχείων.

Άζωτο
Το άζωτο αποτελεί βασικό συστατικό πολλών πρόδρομων ουσιών που σχετίζονται με τον μεταβολισμό των φυτών, όπως τα αμινοξέα, πρωτεΐνες και ένζυμα. Αυτός είναι και ο λόγος που το άζωτο θεωρείται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αφού επηρεάζει την ανάπτυξη και την παραγωγή των καλλιεργειών.

Επιπλέον, το άζωτο, ως συστατικό της χλωροφύλλης, παίζει ζωτικό ρόλο και στη φωτοσύνθεση και στη διαφοροποίηση των οφθαλμών των δενδρωδών καλλιεργειών. Με αυτόν τον τρόπο, το άζωτο είναι υπεύθυνο για την ταχεία ανάπτυξη του φυλλώματος αλλά και για το πράσινο χρώμα των φυτών.

Η έλλειψη αζώτου σε μια καλλιέργεια έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:
• Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της καλλιέργειας
• Χλώρωση στα φύλλα (ανοιχτό πράσινο έως κίτρινο φύλλωμα)
• Αδυναμία κατά την άνθηση και καρποφορία που οδηγεί σε μικρότερη παραγωγή

Από την άλλη μεριά, η υπερβολική ποσότητα αζώτου μπορεί να προκαλέσει πλούσια ανάπτυξη, σκούρο πράσινο χρώμα στα φύλλα και μείωση της ποιότητας των καρπών και της διατηρισιμότητα τους.

Φώσφορος
Ο φώσφoρος είναι επίσης ένα εξαιρετικά σημαντικό θρεπτικό μακροστοιχείο για τη καλλιέργειας, διότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ριζών, την ποιότητα της ανθοφορίας, της καρποφορίας, την παραγωγή σπόρων, την αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας στα φυτά. Επίσης, παρέχει σε αυτά μία αντοχή στις ασθένειες.

Η έλλειψη φωσφόρου σε μια καλλιέργεια έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:
• Καχεκτική ανάπτυξη
• Αδύναμες ρίζες
• Λεπτούς βλαστούς
• Σκούρο πράσινο, μοβ ή κόκκινο χρώμα στα φύλλα

Γενικά, οι υπερβολικές ποσότητες φωσφόρου δεν είναι επιβλαβείς για τις καλλιέργειες. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα φωσφόρου προκαλεί χαμηλότερη απορρόφηση και ανεπάρκεια σε άλλα στοιχεία, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το μαγγάνιο και το βόριο.

Κάλιο
Το τρίτο βασικό θρεπτικό στοιχείο της καλλιέργειας είναι το κάλιο. Η σημαντικότερη ιδιότητα του καλίου είναι ότι ρυθμίζει την υδατική ισορροπία, βελτιώνει την αντοχή στην ξηρασία και στο ψύχος.

Άλλοι σημαντικοί ρόλοι του καλίου περιλαμβάνουν τη σύνθεση πρωτεϊνών, λιπιδίων και σακχάρων, αλλά και την αντοχή σε παθογόνα.

Η έλλειψη καλίου σε μια καλλιέργεια έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:
• Μειωμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας
• Κιτρίνισμα των ακρών των φύλλων
• Νεκρά σημεία στα παλαιότερα φύλλα

Αντίθετα, οι υπερβολικές ποσότητες καλίου μπορεί να επηρεάσουν την πρόσληψη άλλων θρεπτικών ουσιών, όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το άζωτο.

Η σημασία του κατάλληλου λιπάσματος
Εάν λάβουμε υπόψη τις προηγούμενες πληροφορίες καθώς και την ετερογένεια του εδάφους, τις ανάγκες κάθε καλλιέργειες και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος, τότε είναι απολύτως κατανοητό ότι μόνο η σωστή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων μέσω του κατάλληλου λιπάσματος μπορεί να μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η EuroChem αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανόργανων λιπασμάτων και ταυτόχρονα μία από τις ελάχιστες που παράγουν και τα 3 κύρια θρεπτικά στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Οι σειρές λιπασμάτων της αποτελούν την ιδανική λύση για μια ισορροπημένη θρεπτικά καλλιέργεια για υψηλή παραγωγή και ποιότητα.

Ενημερωθείτε περαιτέρω για τα προϊόντα μας εδώ.

Share this post
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες