image description

Βαμβάκι: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την καλλιέργειά του;

Βαμβάκι: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την καλλιέργειά του;
Από τα πιο ακριβά ρούχα μέχρι το πιο απλό πανί. Από την ιατρική χρήση μέχρι την αισθητική και τα καλλυντικά. Το βαμβάκι αποτελεί μία από τις πιο βασικές πρώτες ύλες, καθώς καλύπτει πολλές και βασικές μας ανάγκες. Η παραγωγή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, γι’ αυτό και οι καλλιεργητές του πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να επιτύχουν μία υψηλή σοδειά με ταυτόχρονα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Το γενετικό υλικό και τα χαρακτηριστικά του, οι τεχνικές της καλλιέργειας, η γονιμότητα των εδαφών, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, η φυτοπροστασία και φυσικά η θρέψη της καλλιέργειας, αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της ίνας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καλλιεργητές και σε ποια θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να εστιάσουν;

Η επιλογή του κατάλληλου εδάφους
Βασική προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας, είναι το χωράφι να έχει καλή στράγγιση. Όσον αφορά το έδαφος του χωραφιού, αυτό θα πρέπει να είναι γόνιμο και ισορροπημένης μηχανικής σύστασης, έτσι ώστε οι ρίζες του φυτού να παραμείνουν σταθερές για να μπορούν να απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους. Ο συνηθισμένος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι το βαθύ και λεπτομερές όργωμα πριν τη σπορά. Τα αμμώδη ή ξερά και άγονα εδάφη που έχουν οργωθεί πρόσφατα είναι πολύ πιο επιρρεπή στη διάβρωση. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρυνθούν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία πριν καν έχετε την ευκαιρία να σπείρετε το βαμβάκι σας. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να μειώσετε όσο γίνεται περισσότερο το κενό ανάμεσα στο όργωμα και τη σπορά.

Τέλος όσον αφορά τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, η καλλιέργεια θα πρέπει να βρίσκεται σε μια τοποθεσία με μέτριες βροχοπτώσεις (ή προσεκτικά ελεγχόμενη άρδευση), με σκοπό το φυτό να αναπτυχθεί στο 100% των δυνατοτήτων του καθώς επίσης και με αυξημένη ηλιοφάνεια η οποία είναι σημαντική για την ωρίμανσή του. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δύσκολα τα βρίσκει κανείς στις Ευρωπαϊκές χώρες και για το λόγο αυτό μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Ποια θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για το βαμβάκι;
Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Το βαμβάκι χρειάζεται άζωτο, φώσφορο και κάλιο για επιτευχθεί η πλούσια ανάπτυξή του.

Το άζωτο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για την απόδοση σε σύσπορο. Είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Αυξάνει το ύψος του φυτού, γι΄ αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Επίσης, ενισχύει την πράσινη φυλλική επιφάνεια, η οποία και προωθεί τη φωτοσύνθεση.

Όμως η ισορροπία είναι πολύ σημαντική. Η έλλειψη αζώτου ανάλογα με το βαθμό της έντασης, μπορεί να εκδηλωθεί με αποχρωματισμούς των παλαιότερων φύλλων, καχεκτική ανάπτυξη του φυτού, πτώση των καρποφόρων οργάνων και τελικά μειωμένες αποδόσεις παραγωγής. Από την άλλη, εάν φτάσουμε στο αντίθετο άκρο της υπερλίπανσης, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε πτώσεις άνθεων και καρυδιών, καθυστέρηση της ωρίμανσης και δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για προσβολές από έντομα και ασθένειες.

Ο φώσφορος ενισχύει τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών και είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών, την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, την ενεργειακή ισορροπία και το βάρος, καθώς και την περιεκτικότητα των σπόρων σε έλαιο και πρωτεΐνες.

Τέλος, το τρίτο βασικό στοιχείο είναι το κάλιο, το οποίο βελτιώνει την λεπτότητα και την αντοχή των ινών και έχει ως αποτέλεσμα την πρώιμη ωρίμανση της καλλιέργειας. Ενισχύει τα στελέχη του βαμβακιού κάνοντάς τα πιο στιβαρά και ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες και ευνοεί το μήκος, την ομοιομορφία, την αντοχή και την εκατοστιαία αναλογία των ινών.

Γιατί να επιλέξετε τα λιπάσματα της EuroChem;
Η EuroChem είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανόργανων λιπασμάτων και ταυτόχρονα μία από τις ελάχιστες που παράγουν και τα τρία κύρια θρεπτικά στοιχεία άζωτο (Ν), φώσφορο (P) και κάλιο (K). Ανάμεσα στη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτει, μπορείτε να βρείτε τύπους ιδανικούς για τη βασική αλλά και την επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού.

Η σειρά ENTEC® χαρακτηρίζεται από λιπάσματα με αναστολέα νιτροποίησης, που αυξάνουν το χρόνο παραμονής του αμμωνιακού αζώτου έως και 10 εβδομάδες εξασφαλίζοντας την άριστη αξιοποίηση αυτού, ενώ η σειρά UTEC® διαθέτει αναστολέα ουρεάσης για υψηλότερη απόδοση του αζώτου χωρίς απώλειες.

Τέλος, η σειρά Nitrophoska®, χαρακτηρίζεται από προϊόντα που διαθέτουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία στον ίδιο κόκκο για άριστη και ισοκατανεμημένη λίπανση του χωραφιού και παρέχει σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή όλα τα μακροθρεπτικά καθώς και τα σπουδαιότερα μικροθρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για το βαμβάκι.

Share this post
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες