Γιατί είναι σημαντικά το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο για μια επιτυχημένη καλλιέργεια;

Ποια στοιχεία συντελούν, έτσι ώστε να έχουμε μία καλλιέργεια ισορροπημένη σε θρεπτικά στοιχεία; Από την ώρα της σποράς, μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής, η ισορροπημένη θρέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση των καλλιεργειών.

Ποια είναι τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για μια υγιή ανάπτυξη; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη σημασία του αζώτου, του φωσφόρου και του καλίου για μια επιτυχημένη καλλιέργεια;

Γιατί τα λιπάσματα είναι το κλειδί για το μέλλον της γεωργίας;

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος της γεωργίας είναι πολλές. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση τροφής λόγω του υπερπληθυσμού της γης. Η νέα τεχνολογία λιπασμάτων, όπως και η σωστή χρήση τους, μοιάζει να είναι η απάντηση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα η λύση στην εξίσωση που αφορά το μέλλον της γεωργίας.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της απόδοσης της καλλιέργειας;

Τα λιπάσματα με αναστολείς δίνουν στους παραγωγούς τη δυνατότητα να μειώσουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας στην αλλαγή του κλίματος και επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση των θρεπτικών στοιχείων (περισσότερο άζωτο (N) στην καλλιέργεια).

Λιπάσματα ενισχυμένης απόδοσης-(EEF/Enhanced efficiency fertilizers)-έξυπνες λύσεις για υψηλές απαιτήσεις

Πώς να εναρμονίσετε τον εφοδιασμό θρεπτικών στοιχείων με τις τρέχουσες ανάγκες της καλλιέργειας; Αυτό θα επέτρεπε την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης θρεπτικών ουσιών για το βέλτιστο εφοδιασμό της καλλιέργειας, την αύξηση της οικονομικής απόδοσης της λίπανσης και μείωση μη επιθυμητών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα λιπάσματα ενισχυμένης απόδοσης (EEF/Enhanced efficiency fertilizers) βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στη βελτίωση της σύγχρονης γεωργία σε νέα παραγωγικά επίπεδα.

Θείο, το ξεχασμένο θρεπτικό στοιχείο

Γιατί το θείο (S), ένα δευτερεύον θρεπτικό στοιχείο, παραβλέπεται και συχνά ξεχνιέται.

Φωσφορική ουρία (UP). Ένα ευέλικτο υδατοδιαλυτό λίπασμα για υψηλές αποδόσεις

Η φωσφορική ουρία UP solub είναι ένας πρωταθλητής στην κατηγορία των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, με πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό. Εκτός από τις θρεπτικές του ιδιότητες, έχει επίσης δευτερεύουσες ωφέλειες, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα στον παραγωγό, αυξάνοντας τις αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής

Ο ταχέως αυξανόμενος πληθυσμός της γης, εντείνει την παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα, ζωοτροφές, ίνες και βιοκαύσιμα. Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη αυτή και δεδομένου ότι η έκταση της καλλιεργήσιμης γης είναι συγκεκριμένη, πρέπει να ενισχυθεί η γεωργική παραγωγικότητα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω ποσοτική εντατικοποίηση της γεωργίας χωρίς να μεταβληθεί δραστικά το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα. Έτσι, ο κόσμος απαιτεί επειγόντως νέες τεχνολογικές λύσεις.