Φωσφορική ουρία (UP). Ένα ευέλικτο υδατοδιαλυτό λίπασμα για υψηλές αποδόσεις

Η φωσφορική ουρία UP solub είναι ένας πρωταθλητής στην κατηγορία των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, με πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό. Εκτός από τις θρεπτικές του ιδιότητες, έχει επίσης δευτερεύουσες ωφέλειες, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα στον παραγωγό, αυξάνοντας τις αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής

Ο ταχέως αυξανόμενος πληθυσμός της γης, εντείνει την παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα, ζωοτροφές, ίνες και βιοκαύσιμα. Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη αυτή και δεδομένου ότι η έκταση της καλλιεργήσιμης γης είναι συγκεκριμένη, πρέπει να ενισχυθεί η γεωργική παραγωγικότητα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω ποσοτική εντατικοποίηση της γεωργίας χωρίς να μεταβληθεί δραστικά το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα. Έτσι, ο κόσμος απαιτεί επειγόντως νέες τεχνολογικές λύσεις.